พญาปลา แก้วเก้า

ISBN:

Published: September 2006

Paperback

78 pages


Description

พญาปลา  by  แก้วเก้า

พญาปลา by แก้วเก้า
September 2006 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 78 pages | ISBN: | 3.64 Mb

ตรงหนาของปลาตัวใหญเหนกระจาง นัยนตากลมใสปราศจากหนังตามองเขมง ไมมีจมูก ปากกวางเปนเสนโคงเผยอนอยๆ มองเหนฟันแหลมเรียงอยูภายในเพียงรำไร เหนือหัวขึนไปมีครีบแขงตังอยู มองคลายมงกุฎ...นีละมัง เดอะฟิช-คิง...พญามัจฉาMoreตรงหน้าของปลาตัวใหญ่เห็นกระจ่าง นัยน์ตากลมใสปราศจากหนังตามองเขม็ง ไม่มีจมูก ปากกว้างเป็นเส้นโค้งเผยอน้อยๆ มองเห็นฟันแหลมเรียงอยู่ภายในเพียงรำไร เหนือหัวขึ้นไปมีครีบแข็งตั้งอยู่ มองคล้ายมงกุฎ...นี่ละมัง เดอะฟิช-คิง...พญามัจฉาEnter the sum

Related Archive Books

  1. 11.04.2013Dulce Inocencia
  2. 16.09.2013Hana
  3. 18.11.2013Hallam Foe


Related Books


Comments

Comments for "พญาปลา":


myhealthyspace.pl

©2009-2015 | DMCA | Contact us